Geloofsnarcisme en het monotheïsme

CCGT


Auteur: Piet van der Ploeg
Uitgeverij: CCGT - Zoetermeer
ISBN:
Font: Arno Pro Font 11
Aantal pagina's: 230 (Paperback)
Afmetingen: 148 x 210 mm.
Levering: vanaf 3de kwartaal 2022
Prijs: € 24,50 (geen verzendkosten binnen Nederland)

Omschrijving

Geloofsnarcisme en het monotheïsme
In dit boek gaan we in op de vraag waarom we over geloofsnarcisme kunnen spreken in het monotheïsme? We gaan in op elf monotheïstische geloofssekten en de RKK en geven, ter vergelijking, een overzicht van het polytheïsme zoals het Heidendom, Chinees volksgeloof, Hindoeïsme en de spiritualiteit van de Lakota indianen.

We bespreken het autoritarisme met de F-schaal van Adorno, misbruik in de jeugd, scheiding van Kerk en Staat, verachting van de vrouw, Jodenhaat, het belang van een democratie, gevolgen bij een theocratie, dictators als misdadigers en het gevaar van het salafisme in democratieën. Polytheïstische of heidense natuurgeloven bestonden al vele millennia voor Christus. Het verschil van deze geloven met het monotheïsme is opvallend groot als het gaat om de beschouwing van de vrije mens zoals: zijn seksualiteit, huwelijk, ethiek en moraal, gezondheid, cultuur, levenswijsheid, zingeving, manier van overleven en zijn spiritualiteitsbeleving.

Het katholicisme, heeft met de paus in Rome en zijn herders, aangetoond dit christelijk geloof 1700 jaar lang met alle machtsmiddelen af te dwingen met de meest vreselijke gevolgen voor de mensheid. Paus Franciscus erkende onlangs nog in 1994 medeverantwoordelijk te zijn als Kerk voor de Tutsi-genocide in Rwanda met 800.000 doden. Het seksueel misbruik door haar priesters woekert nog steeds door, ondanks de nieuwe wetten uit Rome. In Australië maakt 7% van de clerus zich schuldig aan misdadig seksueel misbruik van jonge mensen. In veel landen is dit misbruik vaak hoger dan wat bekend is.

De Islam heeft vooral de laatste 50 jaar, aangetoond hoe extreem islamitisch gelovigen hun geloofstekst kunnen misbruiken als excuus voor hun fatalistisch gedrag in heel de wereld. IS, Boka Haram, Hamas, Al Quada, Moslimbroederschap, Al-Nusra en de Taliban tonen het fundamentalisme uit de Koran met wereldwijd wrede burgeroorlogen en terrorisme, met steun van diverse islamitische landen zoals vooral Iran, Saoedi-Arabië en de Golfstaten.

In het Judaïsme ziet men moderne en conservatieve stromingen, die elkaar op politiek terrein elkaar fel bestrijden. Maar de Joden zijn in heel de wereld eeuwenlang als tweederangsburgers beschouwd en extreem vervolgd, met de apotheose van de Holocaust in de Tweede Wereld. Het Judaïsme is in de wereldgeschiedenis totaal niet vergelijkbaar met de wreedheden die zijn begaan in naam van het Christendom en nog steeds plaatsvinden in naam van de Islam.

Over de auteur

CCGT Piet van der Ploeg werkt als psycholoog bij het CCGT in Zoetermeer en is webbeheerder van ccgt.nl. Hij kan gezien worden als kennis- en therapie deskundige op het gebied van CGT, Schematherapie en narcisme.
Hij is auteur van de boeken: Encyclopedisch Woordenboek van de Psychologie (2007), Narcisme te lijf (2014), Psychopathie te lijf (2015), Trauma voor het leven (2016), Het Katholiek Fascisme (2019) en Humanisme - Moderne Spiritualiteit (2020) en Indianenstammen van Noord-Amerika
* Bron: CCGT - Zoetermeer - 24 juni 2021