Literatuur

 • Baigent, M., Leigh, R. (1999). De Inquisitie. Bizarre kruistocht tegen ketters en andersdenkenden. Baarn: Tirion.
 • Chazan, R. (2006). The Jews of Medieval Western Christendom 1000 -1500. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cleckley, H. (1982). The Mask of Sanity. St. Louis, MO: Mosby.
 • Cohn, S. (2007). The Black Death and the burning of Jews. Past and Present 196.
 • Dawkins, R. (2007). God als misvatting. Amsterdam: Nieuwe Amsterdam Uitgevers.
 • Deetman, W. (2013). Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek inzake het handelen van het Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden BJZ.
 • Deschner, K. (1974). De kerk en haar kruis. De geschiedenis van de seksualiteit in het Christendom. Amsterdam: De Arbeiderspers.
 • Deschner, K. (1974).Andermaal kraaide de haan: een ontmaskering van het christendom van de evangelisten tot aan de fascisten. Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij.
 • Deschner, K. (1985). Kriminalgeschichte des Christentums. 10 banden.
 • Deschner, K. (1995). Herders en wolven. Pausen van de twintigste eeuw. Berchem: EPO.
 • Deschner, K. (). Der gefälschte Glaube.
 • Deschner, K. (). Memento!
 • Deschner, K. (). Mit Gott und den Faschisten.
 • Deschner, K, (). Mörder machen Geschichte.
 • Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verheul, R., Snellen, W.M. (red.) (2009). Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Gilst, A. van (2013). Misdadige pausen en hun handlangers. Soesterberg: Aspekt.
 • Gilst, A. van (2017). Heksen. Waan en Vervolging. Soesterberg: Aspekt.
 • Hare, R.D. (2003). Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). 2nd ed. Toronto: Multi Health Systems.
 • Hare, R. D., Hart, S. D. & Harpur, T. J. (1991). Psychopathy and the DSM-IV criteria for antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 100, 391-398.
 • Jansen, H. (2011). Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden. Het ware verhaal van de kruisvaarders. Amsterdam: Van Praag.
 • Juster, J., I. (1914). Les juifs dans l'Empire romain. Paris: Forgotten Books.
 • Kershaw, I. (1989). The Hilter Myth'. Oxford: Oxford University Press.
 • Kertzer, D., I. (2002). In Gods naam. Amsterdam: Prometheus.
 • Kertzer, D., I. (2014). The Pope and Mussolini. New York: Random House Trade Paperbacks.
 • Küng, H (2004). De katholieke kerk. Een geschiedenis. Amsterdam: De Bezige Bij.
 • Ploeg, P. (2019). Het Katholiek Fascisme. Zoetermeer: CCGT.
 • Press, B. (2000). The murder of the Jews in Latvia 1941-1945. Evanston: Northern University Press.
 • Lewy, G. (1965). De Rooms Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland. Amsterdam: Polak & Van Gennep.
 • Meerbosch, J. (2014). De grote misleiding. De bijbel in het vizier. Soesterberg: Aspekt.
 • Menache, S. (1987). The king, the church and the Jews: some considerations on the expulsions from England and France. Journal of Medieval History.
 • Michael, R. (2008). A history of Catholic Antisemetism. The Dark Side of the Church. New York: Palgrave Macmillan.
 • Quispel, C. (2015). Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat. Hilversum: Verloren.
 • Robertson QC, G. (2010). The Case of the Pope: Vatican Accountability for Human Rights Abuses. Londen: Penguin Books
 • Ruderman, D. (2003). De culturele betekenis van het getto in de joodse geschiedenis. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Stenger, V.J. (2007). God als onhoudbare hypothese.
 • Verhofstadt, D. (2008). Pius XII en de vernietiging van de Joden. Antwerpen: Houtekiet.
 • Zum deutschen Sieg (1940). Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, nr. 14. 1 juli 1940, p.103.