Wetenschap

Wetenschap is de zucht en het verlangen van de mensheid naar kennis over de natuur en zijn verschijnselen. Wetenschap is zo oud als de mensheid zelf. Om wetenschappelijke kennis te verkrijgen zijn ons verstand en zintuigen vereist.

Elke kennis die uitgaat van entiteiten en verschijnselen die men niet met de zintuigen kan waarnemen noemt men metafysisch. Zo bestaat het christelijk geloof uitsluitend uit metafysische woorden en begrippen. Daarom is elk geloof zoals het Christendom, Islam en Jodendom strijdig met het principe van de wetenschap. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn men noemt het immers geloof!

Maar wat er in feite gebeurde, door de katholieke kerk bijvoorbeeld vanaf het jaar 325, is dat wetenschappers vaak gezien werden als 'ketters' (een metafysisch begrip), omdat ze beweringen deden die strijdig waren met de rooms katholieke leer. Daarom bleef de aarde lang plat en stond de aarde lang in het middelpunt van ons zonnestelsel. Omdat de katholieke leer gebaseerd was op macht en het vernietigen van zijn tegenstanders was het duidelijk dat geloof en wetenschap eeuwenlang volledig strijdig waren met elkaar. In elk geloof geldt dat woorden en begrippen nooit of altijd waar zijn, omdat er geen relatie bestaat tussen oorzaak en gevolg.

De wetenschap houdt zich juist wel (zelfs fundamenteel) bezig met oorzaak-gevolg relaties. Nog in de Middeleeuwen, in vooral West-Europa, is het katholieke geloof en de bijbel dominant voor alles in het leven van mensen en was echte wetenschap onmogelijk om tot ontwikkeling te komen. De katholieke kerk heeft tot op de dag van vandaag alle vooruitgang die door wetenschap is verkregen ontkent en tegengewerkt. Alles is volgens deze roomse kerk, ook in 2019, het werk van God. Dit in twijfel trekken zou het fundament van dit achterlijk christelijke geloof, met werelwijd 1,2 miljard aanhangers, onderuithalen en het verdienen van deze Kerk aan leugens, onderdrukking en andere misdaden niet langer mogelijk maken.