De Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk heeft 17 eeuwen zijn geloofsmacht misbruikt. De begrippen in het katholieke geloof zijn metafysische begrippen. Dat wil zeggen begrippen of entiteiten die “niet waarneembaar” zijn met onze zintuigen zoals ketter, heks, ziel, hemel, duivel, satan.
Er kan daarom nooit sprake zijn van enige empirische toetsing en kennis, die nodig is om oorzaak-gevolg (bewijs/straf) relaties naar waarheid te onderzoeken.
Het gedrag van deze kerk heeft daardoor alles weg van wat men ziet bij het irrationeel en onberekenbare gedrag van psychopaten zoals perfide, sadistisch, misdadig en gewetenloos.


Het begint al bij apostel Paulus en de katholieke kerkvaders, waarvan de meesten veel weg hebben van psychisch gestoorde personen, waarbij iedereen en alles irrationeel en negatief wordt benaderd. Vooral ongelovigen, vrouwen en Joden moeten het ontgelden en worden vergeleken met honden, bende dieven, vuil, ongedierte, misdadigers, slaven, ketters erger dan wildebeesten, uitschot, duivel-beheersers, mensen die je wilt castreren, vijanden van God en de mensheid, gezonden door Satan, de volgelingen van de antichrist, de moordenaar van Jezus. Het stigmatiseren en de haattheologie van deze kerkvaders is de basis voor de katholieke theologie.

Vanaf de beginjaren van de R.K.K. (Concilie van Nicea, 325) zien we pausen, bisschoppen en monniken zich schuldig maken aan dogmatiek, autoritarisme, schijnrechtspraak, corruptie, misdaad, hoererij en pedofilie, sadisme, martelen, rijkdom vergaren ten koste van armen, samenspannen met keizers en vorsten om hun eigen macht te vergroten, oorlogen heiligen, door bijgeloof andersdenkenden, ketters en heksen vermoorden en zich schuldig maken aan genocide. Het instituut de Katholieke Kerk heeft vanaf het begin van zijn bestaan op een Machiavelliaanse manier zich gericht op machtsoverheersing van gelovigen en niet-gelovigen. Om dit mogelijk te maken heeft deze kerk alles uit de kast gehaald wat maar denkbaar is zoals demonen, satan, hellevuur, biecht, zonde, aflaat, excommunicatie, in de ban doen, exorcisme verdrijven, heksendom, martelwerktuigen en de brandstapel. Het voorgaande is de fundamentele basis waardoor dit geloofsinstituut in Rome miljoenen mensen de dood in heeft kunnen jagen.

We zien dat de Katholieke Kerk haar macht en het moorden later richtte op nieuwe zondebokken als Vrijmetselaars, hervormden, democraten, communisten, socialisten, atheïsten en liberalen. Verder is het misdadig seksueel misbruik van deze kerk tot op de dag van vandaag onbeschrijfelijk ernstig.

In de twintigste eeuw zien we bij het fascisme van Mussolini en de rol van paus Pius XI (zie foto 1), het nazisme van Hitler en de rol van nuntius Eugenio Pacelli (1922) (zie foto 2) en later als paus Pius XII (1939) overtuigend dat de choquerende uitspraken en het extreem fatalistisch en misdadig gedrag van deze twee pausen en de katholieke bisschoppen in Italië en Duitsland, duidelijk maken dat het katholicisme als de vereenzelviging van het fascisme gezien kan worden.

Deze 17 eeuwen ernstige machtsoverheersing en moorden komt volledig overeen met de ideologie van het Fascisme; zoals duizenden bisschoppen tussen 1922 en 1945 in Italië en Duitsland volmondig toegaven onder Mussolini en Hitler. Ze liepen immers ook in de straten met de Hitlergroet! (zie "Katholiek Fascisme" op deze website)

Verder is het laten vermoorden van miljoenen Joden tot 1945, onderdeel van het klerikaal fascisme van deze kerk zoals te zien was in Hongarije, Slowakije, Kroatië, Spanje, Roemenië, de Baltische staten, Wit Rusland en de Oekraïne. (zie "Jodenhaat" en "Klerikaal Fascisme" op deze website)

Door de 1,2 miljard katholiek gelovigen wordt de geschiedenis van hun kerk vaak afgedaan met: vroeger was dit zo! Maar de Tweede Wereldoorlog wordt elk jaar herdacht zonder dat men inziet wat de misdadige rol is geweest van de katholieke kerk. Het seksueel misbruik van deze kerk heeft honderdduizenden wellicht miljoenen slachtoffers gemaakt. De katholiek gelovigen in heel de wereld zijn mede verantwoordelijk hiervoor, omdat ze dit fascistisch instituut willens en wetens in stand houden.

De huidige paus Franciscus (zie foto bovenaan), die sedert 2013 paus is, is waarschijnlijk een goed mens die het beste voor heeft met de mensheid. Deze kerk heeft echter 17 eeuwen laten zien dat het katholieke geloof niets te maken heeft met het woord van Jezus Christus en daar zelfs in alles tegengesteld aan is. Het is zoals de katholieke theoloog Hans Küng zegt: "Een kerk die datgene waar Jezus voor staat niet tot gelding brengt of in het verkeerde daglicht stelt, zondigt tegen de eigen beginselen en houdt op kerk te zijn". De Rooms Katholieke Kerk heeft als fascistisch geloofsinstituut al eeuwen zijn geestelijke geloofsrechten verloren en is moreel failliet te beschouwen.