Nieuws

21 februari 2020 - Priester Bernard Preynat de liefkozer.
In Lyon moeten rechters zich uitspreken over een zaak met een van de grootste seksuele kindermisbruiker binnen de katholieke kerk: Bernard Preynat.
De Franse priester Bernard Preynat heeft tussen 1986 en 1991 zelfs honderden kinderen misbruikt. Elk weekend en ook tijdens vakanties misbruikte Preynat vele kinderen en waarschijnlijk 20 jaar lang.
De slachtoffers van deze misdadige kerk en priester waren tussen zeven en elf jaar oud. Zelf noemde deze priester Preynat het seksueel misbruik een vorm van liefkozen en hij was zich niet bewust dat er sprake was van seksueel misbruik. Je ziet dat ook in 2020 de katholieke kerk en deze priester compleet achterlijk zijn op het seksueel gebied.
Het ergste daarvan is dat deze jonge kinderen al vroeg slachtoffer zijn, en opgeladen worden met een 'trauma voor het leven' van deze misdadige organisatie die zich Kerk placht te noemen. 1,2 miljard mensen lopen als 'kip zonder kop' achter de al 1700 jaar 'geestelijke' stroming van de RKK aan. Een kerk die weinig anders is te noemen dan arrogant, met minachteing voor de mensheid, narcistisch en misdadig.

17 februari 2020 - De onwetenheid van gelovigen is altijd in het belang van de katholieke kerk geweest.
De katholieke kerk heeft er altijd belang bij gehad mensen ontwetend te houden over de natuur. Hun belang was dat het katholieke geloof dan kon heersen over geloofsslaven en dat levert geld en macht op.
Dat is ook de reden dat de katholieke kerk tot op de dag van vandaag wetenschappelijke ontdekkingen ontkent. Alleen het woord en de daden van God zijn geldig en een verklaring voor de natuur.
Pim Fortuin heeft als overtuigd katholiek een keer gezegd dat de Islam een achterlijk geloof is. Maar kennelijk kent Pim Fortuin de geschiedenis van zijn eigen kerk niet, want als er iets 17 eeuwen achterlijk is dan is het wel het katholicisme.
Het is niet alleen achterlijk het is vooral kwaadaardig gebleken zoals bij de Inquisitie, Heksenvervolging, Jodenvervolging, armenvervolging, enzovoorts.
Zonder de 17 eeuwen extreme Jodenhaat van deze kerk was de Holocaust ondenkbaar geweest. Veel van (ook het huidige) antisemitisme komt voort uit bijbeltekst, terwijl iedereen de Islam daar de schuld van geeft. Maar Hiltler was een overtuigd katholiek, die zelfs priester wilde worden. Zijn kennis van de bijbel en de Jodenhaat maakte de genocide van de Joden mogelijk. Elk ander excuus is gewoon vals en heeft niets met de waarheid te maken.

21 januari 2020 - Homoseksualiteit oorzaak RK seksueel misbruik.
Na het wereldwijd seksueel misbruik van de misdadige katholieke kerk gaf Kardinaal Raymond Burke onlangs hier de reden voor. Het is de schuld van de homoseksualiteit volgens hem. Kardinaal Burke is toch een wijs man die gewoon doorgaat met het 1700 jaar durende faitisme en fascisme van deze kerk. Andere, mensen die een andere seksuele keuze maken dan heteroseksuele, zijn de ketters van Burke. Maar iedereen weet dat daar waar veel mannen samenwonen, zoals in legerkampementen en gevangenissen bijvoorbeeld, de homoseksualiteit toeneemt. En dat is precies wat er door het celibaat gebeurd. We zien dat ook in 2020 de opvattingen van deze kerk gestoeld zijn op ernstig pathologisch veroordelen, misbruiken en generaliseren en dit de geestelijk stroming is die men het Rooms Katholieke geloof noemt. Wat een ‘geestelijkheid’ is dit toch.

13 oktober 2019 - De dag dat de katholieke kerk vijf personen heilig verklaard.
Het gaat om vier zusters:
- zuster Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan (1876-1926) uit India
- zuster Giuseppina Vannini (1859-1911) uit Italië
- zuster Irmã Dulce Lopes Pontes (1914-1992) uit Brazilië
- Marguerite Bays(1815-1879) uit Zwitserland
en een priester uit Engeland: kardinaal John Henry Newman, die zelfs zalig werd verklaard.
Newman, een voormalig Anglicaans priester die in 1845 katholiek werd en uiteindelijk kardinaal, wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren uit zijn tijd voor zowel het Anglicanisme als het rooms-katholicisme.
Als een belangrijk predikant in zijn jaren als Anglicaans priester, was hij een van de belangrijkste leiders van de Oxford-beweging die een opleving veroorzaakte in de Victoriaanse kerk van Engeland die zich verspreidde rond de Anglicaanse communie.
Hij blijft een centrale figuur in zowel de katholieke als de anglicaanse theologie: een diepgewortelde geleerde, krachtige prediker en de grondlegger van religieuze gemeenschappen.
Je vraagt je af hoe iemand geleerd genoemd kan worden in relatie tot de kennis over de Katholieke godsdienst en het 1700 eeuwen fascisme.
Ook deze heilig en zaligverklaring maakt duidelijk hoe achterlijke de Rooms Katholieke Kerk in 2019 is, vrouwen hebben totaal geen rechten in deze kerk en moeten het achteraf doen met zogenaamde waardering door heligverklaring. De "Wonderen" in deze kerk bestaan nog net zo als het fascistisch seksuele misbruik door katholieke priesters in heel de wereld. Ben benieuwd wanneer eindelijk eens weer misdadigers van deze kerk heilig verklaard worden zoals men al eeuwen doet.

11 september 2019
- Salifistische haatpropaganda als pedagogiek voor kinderen.
NRC en Nieuwsuur ontdekte afgelopen week dat in particuliere scholen (zo'n 100 in Nederland) jonge kinderen 's avonds en in het weekend in particuliere opleidingscentra, boekjes lezen waarin extreem Salifisme wordt gepredikt. De opleidingscentra worden veelal betaald door Saoedie Arabië. Dit is een zeer ernstige zaak waar snel een einde aan moet komen.
Persoonlijk heb ik weinig vertrouwen dat de Overheid hier snel een antwoord op heeft. Via de bureaucratische weg van wetgeving, OM en de Inspectie, gaat dit weer jaren duren.
Ik zou als Nederlandse regering bijvoorbeeld onmiddellijk de ambassadeur van Saoedie Arabië op het matje roepen!
De AIVD de infiltratie van de fundamentalistische Islam uit een zogenaamd bevriend land als Saoedie Arabië onderzoeken!
Is dit gebeuren met het Salafisme uniek?
Nee, wat onder Mussolini met steun van paus Pius XI werden kinderen 's morgens vanaf 1923 'getracteerd' op een gebed waar zowel de katholieke kerk als de dictator Mussolini werden verheerlijkt. Dit terwijl Mussolini met steun van de kerk in Libië en Ethiopë honderduizenden mensen afslachtte.
T.a.v. het Salifisme hebben we wellicht toch te weinig geluisterd naar Wilders, die soms onterecht gedemoniseerd wordt, zoals met deze Salafistische haatpropaganda, een zeer ernstige zaak tegen de vrijheid in Nederland, nu boven komt drijven.

10 september 2019 - Volgens het OM is de katholieke kerk geen criminele organisatie.
Advocaat Jan Boone heeft eerder aangifte gedaan van het feit dat de katholieke kerk als een criminele organisatie beschouwd moet worden. Dit omdat deze organistatie als oogmerk heeft het beletten en bemoeilijken van de opsporing van seksueel misbruikers van minderjarigen binnen de eigen organisatie.
Het ging hier niet alleen om vervolging van de kerk maar ook van de paus, die dan i.v.m. deze vervolging naar Nederland zou moeten komen.
Het OM heeft de aanklacht verworpen omdat het achterhouden van informatie over misdadige priesters is toegestaan. Dit omdat het bij de katholieke kerk gaat om terughoudend handelen bij seksueel misbruik en Politie en Jusititie in verband hiermee in te schakelen.
Dit is een extreme conclusie van het OM, omdat overal in de wereld zoals b.v. in Ierland, USA en Australië dit achterhouden (soms 40 jaar lang), júist als misdadig wordt gezien door rechtelijke instanties in verband met de verjaring van seksueel misbruik. Dit bleek bijvoorbeeld overtuigend met het rapport Deetman (2010) over het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in Nederland.
Als er één organisatie is die het niet heeft verdiend tolerant behandeld te worden bij misdadig gedrag dan is het wel de R.K.K.. Maar deze kerk blijft onschendbaar ook na 1700 jaar misdaad tegen de menselijkheid op basis van: "God, de Voorzienigheid en Bloed en Bodem".
Voor advocaat Jan Boone alle respect. Deze heeft volgens De Antichrist de hoogste onderscheiding verdiend voor zijn Geuzen-actie.

25 Augustus 2019 - Nieuwe wetgeving i.v.m. seksueel misbruik katholieke kerk
Door een wetswijziging in Amerika kunnen slachtoffers van seksueel misbruik na tientallen jaren nog aangifte doen bij een civiele rechtbank. In de staat New York deden meer dan zeventig mensen aangifte na de wetswijziging. Het wordt tijd dat dit ook in andere landen zoals Nederland mogelijk wordt, maar die kans is klein; de katholieke politieke CDA lobby zal dit niet toestaan.

23 Augustus 2019 - Veroordeling misbruik kardinaal George Pell
Het Vaticaan heeft eerder een onderzoek ingesteld naar de Australische Kardinaal Pell, een van de machtigste gezagdragers van het Vaticaan. Pell is schuldig bevonden voor het seksueel misbruik van twee jongens in 1996-1997. Hij zat eerder opgesloten (zoals het hoort met misdadigers) en is in hoger beroep veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Australië is een van de weinige landen die katholieke misdadigers oppakt en hen veroordeeld. Het onderzoek van het Vaticaan doet daar niets aan af, zoals het hoort.

Augustus 2019 - Veel katholieke kerken gaan sluiten in Nederland
Kardinaal Wim Eijk zijn onlangs in een interview in Engeland dat veel katholieke kerken in Nederland moeten gaan sluiten. De redactie van deze website juicht dit van harte toe. Hoe minder zichtbaar dit achterlijk instituut is, hoe beter dit is voor de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Augustus 2019 - Hoge zelfmoordcijfers homoseksuelen
In Utah, de mormonen staat, zijn mensen erg bijbels. Zo geldt volgens de mormonenbijbel dat je wel homoseksueel mag zijn, maar je mag hier niet naar leven. Waarschijnlijk is dit de reden dat verhoudingsgewijs veel homoseksuelen in deze staat van ellende maar een kogel door hun hoofd schieten. Ook in 2019 is de 'volledige achterlijkheid' van de bijbel de oorzaak dat homoseksuelen ernstig gediscrimineert worden in Utah en overal ter wereld. Achterlijkheid door geloof kent geen ontwikkeling.

Juli 2019 - Priester Valkering na bekentenis ontslagen
De Amsterdamse priester Pierre Valkering is na zijn 25-jarig jubileum ontslagen, omdat hij in zijn boek had bekend homoseksueel te zijn. Had paus Franciscus niet gezegd dat de katholieke kerk tolerant moet zijn naar homoseksuelen? Is ontslag na bekentenis tolerant? Ze hadden Valkering aartsbisschop moeten maken omdat het één van de weinige katholieke priesters is die eerlijk is. Maar eerlijkheid bestaat al 2000 jaar niet in de katholieke kerk.

Juli 2019 - De Goede Herder
Tussen 1860 en 1978 werden minimaal 15.000 jonge meisjes en vrouwen onder dwang tewerkgesteld bij de katholieke zusters van De Goede Herder. De jonge meisjes, die vaak als 'losbandig' en 'moeilijk opvoedbaar' werden bestempeld, moesten o.a. lichamelijk zwaar werk verrichten. Volgens de slachtoffers werden zij beestachtig behandeld. Extreme straffen en ascese is het enige wat de RKK begrijpt als pedagogische benadering. Zo kom je immers tot God.. of Satan?

Juli 2019 - RKK en PKN komen met gezamenlijke verklaring tegen antisemitisme
De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland spreken zich in 2019 in een gezamenlijke verklaring uit tegen een toenemend antisemitisme in ons land. De twee grootste kerkgenootschappen in Nederland sluiten daarmee aan bij een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek en samenleving.
Hun verklaring is in strijd met de bijbel waar overal de discriminatie van Joden wordt gepropageerd. Zoals wat Hitler tegen een katholiek bisschop zei:"Wij doen wat de katholieke kerk al 1500 jaar wil". Deze verklaring komt daarom 2000 jaar te laat en de bijbel is nog steeds hun handleiding voor de discriminatie van Joden

Juni 2019 - Het aartsbisdom Birmingham liet kinderen seksueel misbruiken en beschermde pedofiele priesters om hun eigen reputatie te beschermen
Dit aartsbisdom faalde herhaald om de politie te waarschuwen, waardoor decennia lang het seksueel misbruik voort woekerde. Men onderzocht 130 aanklachten van seksueel misbruik betreffende 78 priesters sedert 1930. De conclusie was dat het werkelijk misbruik waarschijnlijk veel groter is geweest.

Februari 2019 - Homoseksuele priesters in de RKK
Uit onderzoek van de Franse journalist Martel onder priesters in Frankrijk blijkt 80% homoseksueel te zijn. Homoseksualiteit is niet toegestaan binnen de katholieke kerk, dus 80% van de priesters moeten ontslagen worden. Men begrijpt nu het seksueel misbruik met jonge jongens ook veel beter. Zo zijn vele priesters misdadige narcisten al vele eeuwen en worden ze vaak beschermd door de leiding van deze kerk.